Isikuandmete töötlemine

Teave isikuandmete töötlemise kohta

 

Võtame teie privaatsust väga tõsiselt

 

Meile on oluline, et tunneksite end turvaliselt meiega oma isikuandmeid jagades. Isikuandmed on mis tahes teave, mida saab isiku tuvastamiseks kasutada.

Võtame asjakohaseid meetmeid, et kindlustada teie isikuandmete kaitse ja tagame teie isikuandmete töötlemise vastavuse kehtivate andmekaitseseaduste, meie sisepoliitika, juhiste ja korraga. Oleme määranud ka andmekaitseametniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seaduseid, juhiseid ja korda järgiksime.

Käesolevas teabetekstis kirjeldame, kuidas ja kus töötleme isikuandmeid Sinu Rimi kliendiprogrammi raames.

 

Mis teavet me kogume ja miks me seda teeme

 

Registreerimine

Teie registreerimiseks Sinu Rimi kliendiprogrammi on nende andmete esitamine vajalik. Kui te neid andmeid ei esita, ei saa kasutada Rimi kliendikaarti.

 

Isikuandmed

Seaduslik alus

Säilitamisperiood

 • Nimi
 • Sünniaeg
 • Sugu
 • Kontaktinfo: e-posti aadress ja mobiiltelefoni number
 • Linn
 • Postiindeks

Teie nõusolek

Vaata lõiku  „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

 

Kui te ei saa mõnda kohustuslikku nõutud välja täita registreerimise edukaks lõpetamiseks, siis palun võtke ühendust klienditoega.

Sinu Rimi kliendiprogrammiga liitudes kinnitate, et teie antud isikuandmed on õiged ja täpsed ning et te olete vähemalt 16 aastat vana. Ebatäpsuste puhul tuleks need viivitamatult parandada.

 

Osalemine

Töötleme teie isikuandmeid muuhulgas selleks, et teiega suhelda, teie küsimustele vastata, tagada teie andmete õigsus ja ajakohastatus, vahetada teie Rimi kaart (eelmine on kadunud, ei tööta jms) uue vastu, et saaksite luua oma Sinu Rimi profiili või sellele juurde pääseda, teiega ühendust võtta, kui unustasite maha oma ostud või rahakoti või kui tuvastasime probleeme tehingutega. 

Kasutame suhtlemiseks kõiki oma platvorme (kodulehekülg, terminal, mobiilirakendus jms).

Kasutame teie mobiiltelefoni numbrit, et saaksime teie poole pöörduda kiireloomulistes küsimustes, mille puhul on oluline, et saaksime teiega kohe ühendust. Aga eelkõige kasutame teie e-posti aadressi selleks, et anda teile teavet Sinu Rimi kliendiprogrammi kohta (nt muudatused süsteemis, tingimustes, antud privaatsuspoliitikas, teie Sinu Rimi kaardi blokeerimise korral, registreerimiskinnituste saatmine ürituste puhul, kus olete avaldanud soovi osaleda, teavitamine loosivõidu korral jne).

 

Isikuandmete liigid

Seaduslik alus

Säilitamisperiood

 • Nimi
 • Sinu Rimi kaardi number
 • Kontaktinfo: e-posti aadress või mobiiltelefoni number
 • Eelistused
 • Kogutud Sinu Rimi raha hulk
 • Päringud
 • Logiandmed teie sisselogimistest oma Sinu Rimi profiilile, andmete muutmisest profiilil või muude tegevuste sooritamisest Sinu Rimi kliendiprogrammi raames.

Meie ja teie õigustatud huvi pakkuda meie klientidele parimat kogemust

Vaata lõiku  „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

 

Tuvastamine

Töötleme teie isikuandmeid teie tuvastamiseks või seostamiseks teie Sinu Rimi kaardiga ainult juhtudel, kus meil on vaja kindlaks teha, et te olete see isik, kes end väidate olevat, st näiteks juhul kui meiega ühendust võtate või kui osalete  kampaaniamängus.

 

Isikuandmete liigid

Seaduslik alus

Säilitamisperiood

 • Tuvastamise eesmärgil võime töödelda isikuandmeid, mis meil teie kohta juba olemas on
 • Nimi
 • Sinu Rimi kaardi number
 • Kontaktinfo: e-posti aadress ja mobiiltelefoni number
 • Sinu Rimi kaardi kasutamisel registreeritud ostuandmed
 • Teave paiga kohta, kus kasutasite oma Sinu Rimi kaarti

Meie seadusjärgne huvi ja seaduslik kohustus isikuid tuvastada

Vaata lõiku  „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

 

Personaalsete pakkumiste ja muude soodustuste haldamine

Töötleme teie isikuandmeid, et hallata personaalseid pakkumisi ja muid soodustusi, näiteks soodustused, sünnipäevadel, kutsed erisündmustele. Töötleme ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud kindla pakkumise jaoks.

Kui tutvustame Sinu Rimi kliendiprogrammi raames täiendavaid soodustusi või pakkumisi, kus palume teil avaldada täiendavaid isikuandmeid, või kui soovime kasutada juba olemasolevaid andmeid muudel põhjustel, anname teile vastavat teavet isikuandmete töötlemise kohta isikuandmeid küsides või uusi otstarbeid tutvustades.

 

Isikuandmete liigid

Seaduslik alus

Säilitamisperiood

 • Nimi
 • Sinu Rimi kaardi number
 • Eelistused
 • Sünniaeg
 • Sugu
 • Linn
 • Sihtnumber
 • Teie lapse nimi
 • Teie lapse sünniaeg
 • Sinu Rimi kaardi kasutamisel registreeritud ostuandmed
 • Teave paikade kohta, kus kasutasite oma Sinu Rimi kaarti

Töötlemine on vajalik teile Sinu Rimi kliendiprogrammi eeliste pakkumiseks

Vaata lõiku  „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

 

Kasutame automatiseeritud otsuste tegemist, et pakkuda teile personaliseeritud pakkumisi ja muid Sinu Rimi kliendiprogrammi soodustusi. Selleks analüüsime teie isikuandmeid ja ostutehinguid. Meie teostatud tegevused ei too teile kaasa seadusjärgseid ega muid sarnaseid mõjusid. 

Näiteks teie Sinu Rimi kaardile vastavat summat Sinu Rimi raha kandes põhineb see tegevus arvutustel, mis võtavad arvesse teie ostusummat ja seda, milliseid tooteid te ostsite.

Näiteks teie sisestatud sünniajale tuginedes määrame, millal teile kehtivad meie tutvustatud sünnipäevasoodustused.

Kui te ei soovi osa saada automatiseeritud otsuste tegemisest saa te Sinu Rimi kliendiprogrammis osaleda.

 

Otseturundus

Töötleme teie isikuandmeid selleks, et saata teile otseturundusalast teavet, näiteks edastada teile isiklikku ja olulist teavet ning pakkumisi teie valitud suhtluskanalisse – post, sms, e-post, sotsiaalvõrgustikud.

Palun pange tähele, et kui soovite saada otseturundusmaterjale sotsiaalvõrgustiku kaudu, kasutame teie mobiiltelefoni numbreid või e-posti addressi, et teiega sotsiaalvõrgustikes ühendust võtta.

 

Isikuandmete liigid

Seaduslik alus

Säilitamisperiood

 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Mobiiltelefoni number
 • Sotsiaalvõrgustik
 • Kodune aadress
 • Isikuandmed jaotises „Personaalsete pakkumiste ja muude soodustuste haldamine“

Teie nõusolek

Nii kaua, kuni soovite meilt otseturundusmaterjale saada.

 

Kampaaniamängud

Töötleme teie isikuandmeid, et saaksite osaleda kampaaniamängudes, kui olete neis osalemiseks soovi avaldanud. Töötleme teie isikuandmeid, et loosida ja välja kuulutada võitja, võite välja andes teid tuvastada.

Palun pange tähele, et avaldades soovi kampaaniamängudes osaleda, nõustute sellega, et teie Sinu Rimi kaart osaleb meie ja meie tarnijate automaatsetes kampaaniamängudes ilma teid sellest lisaks teavitamata. Lisaks kontrollitakse teie isikusamasust auhinna väljastamisel ning vasturääkivuste korral seda ei väljastata.

Rohkem teavet selle kohta, kuidas töötleme teie isikuandmeid, kui osalete kampaaniamängudes, leiate siit.

Statistilised ja turu-uuringute otstarbed

Töötleme teie isikuandmeid, et koostada raporteid ja statistilisi aruandeid oma teenuste jälgimiseks, hindamiseks ja parandamiseks. Nende otstarvete jaoks ei töötle me teie nime, kontaktandmeid ega muud otseselt tuvastatavat teavet, mille abil oleks võimalik teid tuvastada.

 

Isikuandmete liigid

Seaduslik alus

Säilitamisperiood

 • Sünniaeg
 • Sugu
 • Linn
 • Sihtnumber
 • Eelistused
 • Sinu Rimi kaardi kasutamisel registreeritud ostuandmed
 • Teave paikade kohta, kus kasutasite oma Sinu Rimi kaarti

Töötlemine on vajalik raportite ja statistika koostamiseks, mida soovime teha meie teenustele tagasiside ja hinnangu saamiseks.

Vaata lõiku  „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

 

 

Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

 

Teilt endalt

Kogume isikuandmeid, mida te ise avaldate, nagu näiteks siis, kui registreerute Sinu Rimi kliendiprogrammis osalejana, kasutate meie platvormidel Sinu Rimi kaarti.

 

Isikuandmete jagamine

 

Teenusepakkujad

Et täita teie suhtes oma kohustusi, jagame teie isikuandmeid ettevõtetega, mis varustavad meid teenustega, näiteks otseturundusmaterjalide väljasaatmiseks. Need ettevõtted saavad teie isikuandmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ega kasuta neid muul otstarbel. Nad on ka seaduse ja meie koostöölepinguga kooskõlas kohustatud teie isikuandmeid kaitsma.

 

Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohalikud omavalitsusasutused

Oma seadusjärgsete kohustuste täitmiseks võime õiguskaitseorganite, riiklike ja kohalike omavalitsusasutuste nõudmisel neile edastada teie isikuandmed. Võime edastada ka teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, et täita oma huve luua, nõuda ja kaitsta seaduslikke nõudeid.

 

Kus töötleme teie isikuandmeid?

 

Töötleme teie isikuandmeid alati Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Teie isikuandmeid ei edastata ega töödelda väljaspool neid piirkondi asuvates riikides.

 

Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

 

Kõiki teilt nõutavaid isikuandmeid säilitatakse kliendisüsteemis nii kaua, kuni osalete Sinu Rimi kliendiprogrammis või mõnes selle osas.

Kui te ei ole oma Sinu Rimi kaarti kasutanud 1 (ühe) aasta jooksul, blokeeritakse teie Sinu Rimi kaardid pärast 1-aastase perioodi möödumist ja teie antud isikuandmed kustutatakse viivitamatult (teile saadetakse 1 (üks) kuu varem vastavasisuline teatis).

Pärast selle perioodi lõppemist kustutame teie isikuandmed turvalisel viisil, nii et neid ei saa enam teiega seostada.

 

Teie õigused

 

Andmekaitseseadustega antakse teile suur hulk õiguseid teie isikuandmete töötlemise osas.

 

Juurdepääs isikuandmetele

Teil on õigus taotleda meilt teavet, kui töötleme teiega seotud isikuandmeid, ja sellistel puhkudel taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme. Te saate igal ajal sisse logida oma Sinu Rimi profiilile (internetis, mobiilirakenduses, poeterminalis) ning vaadata kindlat teavet, mis meil teie kohta on, nagu näiteks nimi, kontaktandmed, teie kogutud Sinu Rimi raha, teie personaalsed pakkumised jne...

 

Isikuandmete parandamine

Veelgi enam, kui teie meelest on teave teie kohta vale või puudulik, on teil õigus seda ise muuta või paluda meil seda teha. Te saate osa teabest ise muuta Sinu Rimi profiilile sisse logides (internetis, mobiilirakenduses, poeterminalis) või helistades klienditoe telefoninumbril.

 

Nõusoleku tühistamine

Kuna töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus igal ajal oma antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks tühistada.

 

Vastuseis andmetöötlusele otseturunduse eesmärkidel

Teil on ka õigus mis tahes ajal olla vastu oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel. Te saate otseturunduse tellimuse tühistada Sinu Rimi profiilile sisse logides (internetis, mobiilirakenduses, poeterminalis) või helistades klienditoe telefoninumbril.
 

Alates 25. maist 2018 on teil järgmised õigused.

 

Vastuseis andmetöötlusele õigustatud huvide alusel

Teil on õigus olla vastu meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Siiski jätkame teie andmete töötlemist ka teie vastuseisu korral, kui meil on mõjuvad motiveeritud põhjused andmetöötluse jätkamiseks. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meie andmekaitseametnikule kirjalik vastavasisuline taotlus.

 

Kustutamine

Teatud asjaoludel on teil õigus meilt nõuda teie isikuandmete kustutamist. See ei kehti juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meie andmekaitseametnikule kirjalik vastavasisuline taotlus.

 

Töötlemise piiramine

Teatud tingimuste korral on teil õigus ka piirata teie isikuandmete töötlemist. Palun pidage meeles, et kui te palute oma andmete piiratud töötlemist, võib see mõjutada teie osalemist Sinu Rimi kliendiprogrammis. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meie andmekaitseametnikule kirjalik vastavasisuline taotlus.

                                                           

Andmete ülekantavus

Samuti on teil õigus saada või edastada oma isikuandmeid edasi teisele andmetöötlejale („andmete ülekantavus“). See õigus katab ainult neid andmeid, mis te olete meile oma nõusoleku või lepinguga andnud ja kus töötlemist teostatakse automaatselt. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meie andmekaitseametnikule kirjalik vastavasisuline taotlus.

 

Kellega saan küsimuste korral ühendust võtta?

 

Kui teil tekib mis tahes küsimusi seoses oma isikuandmete töötlemisega, palun võtke meiega ühendust.

Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile.

 

Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

Rimi Eesti Food AS, registreerimisnumber  10263574

Juriidiline aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald Eesti

Telefoninumber: +373 6059400

E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

 

Klienditoe kontaktandmed

Telefoninumber:  6056333

E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

 

Andmekaitseametniku kontaktandmed

E-posti aadress: RimiDPO@rimibaltic.com

Teil on võimalik ka ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga, saates meile kirja ülalnimetatud aadressil ja adresseerides selle andmekaitseametnikule.